Oslo

De første bildene som viser at David har malt i Oslo, er noen gate- og kafémalerier fra 1992. I år 2000 malte han i kontrolltårnet på Oslo lufthavn. I et avisintervju sa David: "Jeg prøver å skildre motivene med fotografisk nøyaktighet, men samtidig også gi bildene et kunstnerisk uttrykk."
I år 2006 malte han ulike motiv på Aker brygge.