Bilder om livet og døden:David Butt var opptatt av dialog mellom ulike religioner. Samtidig ville han formidle kristendommens plass i vår kultur. Han var sterkt samfunnsengasjert, og bildene er således fulle av symboler. Etter besøk i gallerier i Firenze og Venezia i Italia, hvor der fantes svært mange malerier av Maria og jesusbarnet, ble David inspirert til å male mor og barn i Gamle Fredrikstad.

Sommeren 2002 var 5 av David Butts malerier utstilt i Fredrikstad Domkirke. Sogneprest Jon Albert Ihlebæk i Fredrikstad Domkirke skrev kommentarer eller meditative tekster til hvert bilde.
Troen møter mennesker ved: Dåp - Konfirmasjon - Bryllup - Gravferd

Mor og barn i Gamle Fredrikstad:

Dette bildet henter sitt motiv fra Gamlebyen og Østre Fredrikstad kirke. På venstre side vises et barn som bæres til dåpen. I bakgrunnen på høyre side troner fabrikkpipene; symbolet på industri og teknologi.

Dåpen:
Barnet sitter på mors arm og ser framover.
Morens blikk er unnvikende.
Har hun uro i seg over å ha født et barn inn i vår tid?
Ny teknologi og industri - hva vil skje med neste generasjon?

I Østre Fredrikstad Kirke bærer foreldre et barn til dåp.
Hva formidler Østre Fredrikstad Kirke?
Gammel tradisjon og seremoni ved en livsbegivenhet i familien - eller liv?
Nytt liv gis ved evangeliet; -Ordet dåp og nattverd.
"Fylt av beven foran ukjent fremtid, kommer vi til deg som ga oss livet."
Ved Den Hellige Ånd og vann døpes barn og voksne til nytt liv.
Nytt liv - som Guds barn.
Med denne erkjennelsen ser vi fremover "i tro og tillit".
 
St. Lucia Festival Mattheus kirke, København, Danmark:

13. desember - En kalenderdag i kirkens liv.
Lucia var en ung kvinne, som levde i slutten av det andre århundre på Sicilia. Hun var kristen og tilhørte en rik siciliansk slekt, som bodde i Syrakus.
Det fortelles:
Da moren hennes var alvorlig syk, og Lucia besøkte den hellige Agathes grav, ble moren frisk.
Etter dette lovte Lucia at hun ville leve enslig og vie livet sitt til andre. Hun ba moren sin om medgift - men pengene ga hun til de fattige. Kjæresten hennes ble sint og anga henne til romerske myndigheter. Det fortelles at hun ble dømt, fordi hun var kristen. Mange legendariske historier fortelles om henne, men vi aner at Lucia var en kvinne med sterk karakter, med mot til å stå imot ondskap - inntil hun døde for sverd.

Det er oppstått en tradisjon rundt Lucia, som lysbærer.
I kirken - i København, beveger Luciaprosesjonen seg mot utgangen.
De går sakte. En lysbærer må gå sakte.
Alterbildet illustrerer Bergpreken, hvor Jesus bl.a. sier: "Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn." Matteus evangelium 5:9.
St.Matteus kirke ligger i sentrum av København. Mange med utenlandsk opprinnelse bor i området.
Den 13.desember, hvert år, sitter både kristne og muslimer på kirkebenkene og følger Luciaprosesjonen.
Barn av både kristne og muslimer er med.
Må Gud bevege oss til å gå ut av kirker som "lysbærere". En lysbærer er en fredsmekler.

Railway Navvies Graveyard, Tornehavn, Kiruna, Sverige (gravferd):

Gravferd:
Jesus Kristus levde livet sitt i kjærlighet, og han døde med kjærlighet. Derfor er korset blitt et kristent kjærlighetssymbol.
Da Jesus ble pint til døde på et kors, ble noen av dem som hadde fått i oppdrag å vokte hans siste timer, - så overveldet av det de så og hørte ved hans død at de sa:
"Sannelig, han var Guds Sønn".
Da vennekretsen til Jesus oppsøkte gravstedet hvor han var blitt lagt, ble det sagt til dem: "Jeg vet dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa." Matteus evangelium 28:5-6.
Jesu oppstandelse bringer håp og lys til en gravferd også i våre dager. I maleriet er vi ved veis ende for anleggsarbeidere som døde under arbeidet med jernbanen fra Narvik til Kiruna. På kirkegården symboliserer de hvite korsene troen på Kristus og håpet om livet - selv i møte med svart jord. Guds kjærlighet er hel, den tar aldri slutt. Jesus har sagt:
"Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på med - skal aldri i evighet dø." Johannes evangelium 11:25-26.