Bugøynes i Varangerfjorden

David malte her i 1995. Bugøynes er et lite pittoresk finskspråklig fiskersamfunn som ligger rett over Varangerfjorden fra Vadsø. Her bor det ca. 230 mennesker og husene ligger tett inntil hverandre. Hovednæringsgrunnlaget er fiske. Bygda ble befolket av finske innvandrere på 1800-tallet, og finsk er et språk som er til daglig bruk i bygda. Bugøynes er et av få steder i Finnmark som unngikk å bli nedbrent av tyske soldater under 2.verdenskrig. Derfor finnes det fremdeles gammel trehusbebyggelse fra 1800-tallet i bygda.

(teksten fortsetter på bunn av siden)
Kongekrabben - Kamtsjatkakrabben:
I Norge ble den første kongekrabben tatt i Varangerfjorden i januar 1977. Kamtsjatkakrabben er en art fra Japanhavet som ble satt ut av russerne ved Kolahalvøya på 1960 og 1970-tallet.
Blant mange interessefelt var David levende opptatt av økologi. Da han kom til Bugøynes i 1995, fikk han for første gang kjennskap til Kamtsjatkakrabben. I Varangerfjorden fantes det masser av denne kjempekrabben og fiskere klaget over at de fikk ødelagt garnene sine. Også David ble bekymret over invasjonen av arten som ikke hadde naturlig tilhørlighet i dette farvannet. Han var veldig fasinert av kongekrabben og en gang hadde han en levende krabbe i et kar mens han malte den i full størrelse (1,5m fra klo til klo). I 1996 hadde han en utstilling i Kulturhuset i Tromsø der kongekrabben var hovedtema.
David var bekymret for følgene av kjempekrabbens nærvær. Med sin størrelse og voldsomme formeringsevne fryktet han at den kunne spise alt den kom over i havet.
Hans malerier inspirerte ham til å holde seminarer og skrive om skadene han fryktet arten kunne komme til å forårsake. Han var bekymret for en ny ressurskrise i havet. Han tok opp saken i NRK-TV's magasin "ut i naturen" og sammen med Helge Holst fra Fredrikstad har han også laget en video om krabben.
Når motivet utfordret ham, så måtte han bare male. Han mente at hans verker har en naturlig plass i samfunnet, fordi de setter fokus på det som skjer rundt oss. Derfor var han interessert å besøke forskjellige arbeidsplasser, og male det som foregikk der. Som han sa: "Malerier skal gjenspeile livet".